Zaćma (łac. cataracta)

polega na całkowitym lub częściowym zmętnieniu soczewki w oku. Soczewka, która głównie składa się z wody i białka, z czasem może zmętnieć, co zwykle spowodowane jest naturalnym procesem starzenia się. Najczęstszą formą zaćmy jest tzw. zaćma starcza. Pojawiać się ona może już około 40 roku życia.
Pierwszym objawem zaćmy jest pogorszenie jakości widzenia, którego nie można skorygować okularami, czy szkłami kontaktowymi. Kolejnym objawem jest widzenie „przez mgłę” i zamazanie konturów obrazu. Jedynym sposobem wyleczenia zaćmy dojrzałej jest usunięcie starej soczewki i zastąpienie jej nową – syntetyczną.
Przeszkodą do zabiegu nie jest już ani wiek pacjenta, ani większość chorób internistycznych.

Niezbędne badania przed zabiegiem

Decyzja o operacji zaćmy uzależniona jest od stopnia zaawansowania choroby, wybranej techniki operacyjnej, stanu zdrowia pacjenta, jego aktywności życiowej oraz zawodowej.

Przeprowadzenie pełnej diagnostyki okulistycznej pozwala właściwie potwierdzić rozpoznanie i ocenić zaawansowanie zmian chorobowych, jak również obliczyć moc dla wszczepianej sztucznej soczewki. Badania przedoperacyjne powinny także określić stopień przewidywanej poprawy jakości widzenia, który uzależniony jest nie tylko od przezroczystości soczewki, ale także od obecności dodatkowych zaburzeń narządu wzroku – schorzeń rogówki, ciała szklistego i siatkówki.

Możliwe powikłania

Po zabiegu mogą wystąpić stany zapalne oka. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest brak poprawy widzenia.

Zabieg i rekonwalescencja

Obecnie, można spotkać się z dwoma metodami operacyjnego usunięcia zaćmy.
Starszą – ECCE, która polega na wszczepieniu sztucznej soczewki (niezwijalnej) przez 8mm cięcie i założeniu szwów. Metoda ta jest bardziej inwazyjna i po jej zastosowaniu pacjent kilka dni musi pozostać w szpitalu – rekonwalescencja oraz całkowity powrót do zdrowia jest relatywnie długi.
W Centrum Medycznym „EUROMED” stosujemy uznawaną obecnie za jedną z najbezpieczniejszych i dającą najlepsze rezultaty procedurą operacyjną na świecie tzw. metodę FAKOEMULSYFIKACJI. Metoda ta polega na usunięciu starej soczewki przy pomocy ultradźwięków i wszczepieniu zwijalnej soczewki przez niewielkie nacięcie szerokości około 3mm. Metoda fakoemulsyfikacji umożliwia operowanie zaćmy w każdym jej stadium. Operację wykonuje się w ramach chirurgii jednego dnia, w znieczuleniu miejscowym – podaje się krople znieczulające do worka spojówkowego, co całkowicie eliminuje ból przy zabiegu. Lekarz najpierw wykonuje niewielkie cięcie, przez które wprowadza głowicę przypominającą końcówkę od długopisu, której zadaniem jest rozbicie zmętniałej soczewki na drobne kawałki. Te następnie są aspirowane z oka. Kiedy torebka, w której znajdowała się soczewka jest już pusta, następuje wszczepienie soczewki nowej – zwijalnej.

Niewątpliwą zaletą tej metody jest brak szwów, ponieważ rana operacyjna jest precyzyjnym cieciem tunelowym i zamyka się szczelnie sama pod wpływem ciśnienia wewnątrzgałkowego operowanego oka. Po 3 godzinach od operacji pacjent może wrócić do domu.

Efekty

Każde oko goi się w różnym czasie. Cechą wspólną, którą można zaobserwować u pacjentów po operacjach zaćmy metodą fakoemulsyfikacji jest natychmiastowa poprawa ostrości widzenia. Większość pacjentów już po kilku dniach powraca do codziennych czynności.

Kontrole

Dzień lub dwa dni po zabiegu pacjent zgłasza się na obowiązkową wizytę kontrolną. Dalsze wizyty ustalane są według indywidualnych zaleceń lekarza.