mgr Norbert Charhouli

terapeuta uzależnień

Profesjonalnego wsparcia w walce z nałogami w naszym Centrum Medycznym Euromed udziela ????‍♂️mgr Norbert Charhouli - terapeuta uzależnień.

Specjalista psychoterapii uzależnień. Pracuje w nurcie humanistycznym.

Specjalizuję się w psychoterapii:

???? osób (młodzież, dorośli) z problemem używania alkoholu, narkotyków, leków i innych substancji psychoaktywnych;

???? osób współuzależnionych (będących w relacji z osobą uzależnioną);

???? osób które doświadczyły w dzieciństwie uzależnienia rodzica/opiekuna, jednego lub obojga.

Prowadzi psychoterapię indywidualną ????‍????????‍????oraz grupową ????