lek. med. Lidia Przeklasa-Dzierwa

specjalista ginekolog-położnik

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ukończyła szkolenie specjalizacyjne z ginekologii i położnictwa w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie.


Oprócz udziału w obowiązkowych kursach i stażach wymaganych przez program specjalizacji regularnie podnosi swoje umiejętności, zdobywa i aktualizuje wiedzę, śledząc aktualne piśmiennictwo medyczne, uczestnicząc w kongresach oraz sympozjach naukowych z dziedziny położnictwa i ginekologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.
Szczególnie interesuje się badaniami USG w położnictwie i ginekologii, ciążą o patologicznym przebiegu oraz endokrynologią ginekologiczną.

W Centrum Medycznym EUROMED konsultuje pacjentki, w tym ciężarne, wykonuje cytologię, badania USG (ginekologiczne i położnicze), KTG, jak również aplikuje wkładki wewnątrzmaciczne.