lek.med. Ewa Taraszka-Kryczka

specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń, niewydolności serca, zaburzeń rytmu i przewodzenia, wad zastawkowych serca, zespołu metabolicznego, zaburzeń lipidowych. Kwalifikuje do diagnostyki inwazyjnej (np. koronarografii, badania elekrofizjologicznego) i leczenia interwencyjnego (np. implantacji stymulatorów serca, ablacji zaburzeń rytmu).

Podczas konsultacji wykonuje EKG, Echo serca.