Medycyna rodzinna

Zakres usług:

- diagnostyka i leczenie chorób wieku dziecięcego - stany ostre i przewlekłe

- diagnostyka i leczenie chorób dorosłych - stan ostre i przewlekłe

- ocena i monitowanie rozwoju psychomotorycznego dziecka

- USG

- porada w zakresie szczepień ochronnych

- interpretacja wyników badań analitycznych, obrazowych (RTG, USG, TK, MRI)

- bilans dziecka zdrowego

- wizyta patronażowa noworodka