W Centrum Medycznym EUROMED nasi lekarze oferują szeroki zakres diagnostyki ultrasonograficznej:

  • USG jamy brzusznej
  • USG tarczycy z biopsją i oceną patomorfologiczną
  • USG węzłów chłonnych
  • USG ślinianek
  • USG zmian podskórnych
  • USG tętnic szyjnych i kręgowych
  • USG naczyń żylnych
  • USG tętnic kończyn dolnych
  • USG narządu ruchu
  • USG układu moczowo-płciowego